„SUCCESUL ESTE UN PROCES LUNG. DACĂ AI UN PROGRES SUSȚINUT PE CALEA CĂTRE SCOPURILE TALE, AI ATINS DEJA SUCCESUL. MÂNDREȘTE-TE CU ASTA”. –HAL ELROD

Cadrul de funcționare pentru sectorul petrolier din România este complex, structurile fiscale și legislative fiind instabile și impredictibile. În 2018, de pildă, au fost adoptate peste 1500 de acte normative. Scopul ROPEPCA este de a reprezenta membrii noștri printr-o voce puternică și unificată, în dialog cu părțile interesate, pentru a milita pentru un cadru funcțional, condiții de piață eficiente și corecte care să sprijine economia României.

Prin eforturi susținute, din 2012, am avut câteva realizări notabile și am continuat dialogul deschis cu toate părțile interesate pentru a îmbunătăți aspectele cheie ale mediului nostru de afaceri, aspecte care împiedică investițiile și crearea de locuri de muncă.

Printre realizările tangibile ale ROPEPCA, menționăm cu mândrie:

Problemă: limitarea posibilității de plasare a platformelor de sondă

Eforturi: participare activă la procesul de consultare publică cu privire la modificarea Legii privind pășunile permanente. Discuții cu parlamentari și comunitatea diplomatică.

Rezultat: includerea în lista de excluderi a operațiunilor. Amendamentul ROPEPCA a fost adoptat ad literam

Problemă: creșterea impozitării pentru construcțiile de sonde

Eforturi: participare activă la procesul de consultare publică; discuții cu Guvernul, liderii politici, FMI, alte asociații de afaceri, presă

Rezultat: taxa pentru construcții speciale a fost redusă la 1% în 2015 și eliminată complet începând cu 2017

Problemă: companiile de petrol și gaze nu se calificau drept microîntreprinderi

Eforturi: participare activă la procesul de consultare publică privind modificarea Codului fiscal în 2015

Rezultat: Amendarea prevederilor privind deprecierea impozitului și veniturile microîntreprinderilor în practica internațională pentru a încuraja investițiile în sectorul petrolier

Problemă: În urma mai multor investigații efectuate de Curtea de Conturi privind recuperarea de către ANRM a redevențelor pentru gaze naturale, s-a stabilit că statul a pierdut o sumă semnificativă de bani din cauza metodei de calcul a prețului de referință al gazelor naturale. Ancheta a avut ca rezultat obligația ANRM de a modifica metoda de calcul a prețului de referință și, posibil, ca statul să urmărească recuperarea pierderilor menționate de la companiile petroliere în urma inspecțiilor aprofundate ale ANAF.

Eforturi: S-a format un grup de lucru cu toți membrii ROPEPCA afectați pentru a răspunde într-un mod similar inspecțiilor ANAF și au avut loc discuții active cu Guvernul și ANRM. A fost derulat un studio Deloitte privind redevențele și alte impozite.

Rezultat: Toate companiile implicate au finalizat inspecțiile ANAF cu rezultate bune , nu a fost solicitată nicio valoare retroactivă a redevențelor de la companiile membre.

Problemă: Guvernul a emis o Hotărâre de Guvern care limitează prețul gazului la producători la 55 lei/MWh, pentru a reducerea monopolului în piață

Eforturi: comunicare în presă prin intermediul relațiilor de presă și a comunicatelor

Rezultat: liderul partidului politic aflat la guvernare la acel moment ne-a invitat la o întâlnire pentru a „negocia” tăcerea noastră în presă, pentru care a fost eliminată HG

Problemă: Impozitul ISC se aplică tuturor construcțiilor, având o valoare de 0,5% din valoarea construcției, fiind aplicat și construcțiilor petroliere, în ciuda legii care prevede că instalațiile tehnologice sunt scutite de impozit.

Eforturi: Prin implicare activă și comunicarea cu ISC, pe baza justificării legale, am încercat să arătăm că sondele și alte construcții petroliere se califică drept instalații tehnologice și ar trebui, prin urmare, să fie scutite de impozit.

Rezultat: ISC a admis printr-o scrisoare oficială că taxa nu se aplică construcțiilor subterane, fiind aplicată numai construcțiilor de susținere de suprafață. Acestea, potrivit scrisorii, trebuie să fie calificate de către inginerul care proiectează construcția.

 

Problemă: OUG-ul a stabilit un preț fix pentru gazul natural vândut în România de către producătorii autohtoni (68 lei/MWh) și o contribuție ANRE de 2% pentru toate companiile din sectorul energetic

Eforturi: discuții active la toate nivelurile (guvern, parlament, presă, politicieni, lideri de opinie); contractat Deloitte pentru a efectua un studio de impact

Rezultat: Am contribuit prin eforturile noastre la eliminarea treptată a plafonului de preț (în aprilie 2019, prin OUG 19/2019, prețul fix a fost stabilit să fie aplicat doar pentru cota de producție care acoperă consumul casnic – aproximativ 40%; în ianuarie 2020, prețul fix a fost înlocuit prin OUG 1/2020 cu un preț plafonat și, începând cu iulie 2020, plafonul a fost eliminat) și la eliminarea taxei de 2% începând cu ianuarie 2020, prin OUG 1/2020

Problemă: ANRE a solicitat acordarea de licențe pentru conductele din interiorul zonei operaționale, aceste nefiing differentiate de conductele de export în interpretarea definiției conductelor din amonte și, prin urmare, crearea de sarcini administrative și consumatoare de timp pentru producători

Eforturi: discuții active cu ANRE și Comisia Europeană prin corespondență și numeroase întâlniri.

Rezultat: conductele care fac parte dintr-o instalație de producție nu mai trebuie să fie autorizate, urmare a Ordinului ANRE nr. 177 din 20 august 2019

Problemă: OUG 64/2016, care stabilește regulile pentru liberalizarea pieței angro a gazelor naturale, a introdus o obligație de tranzacționare pe piețele centralizate pentru producători, aceștia fiind obligați să tranzacționeze 50% din producția lor pe piața centralizată; legea adoptată a introdus, de asemenea, o obligație de cumpărare de 40% pentru cumpărători

Eforturi: discuții active împotriva oricăror astfel de bariere comerciale; în final, am militat în comun cu RBSTA și FPPG pentru înlocuirea obligației cu un program de ofertare a gazelor

Rezultat: În iulie 2020, obligația de tranzacționare a fost înlocuită cu un program de ofertare, stabilind, prin urmare, o obligație pentru producători de a oferta pe piața centralizată și nu de a vinde efectiv. A fost introdusă o obligație corespunzătoare pentru cumpărători de a depune oferte de cumpărare. Producătorii cu mai puțin de 3 TWh sunt scutiți de această obligație.

În afară de rezultatele de mai sus, există și alte subiecte în care ROPEPCA a fost implicată activ, aflându-se într-un continuu dialog cu părțile interesate și oferind informații valoroase membrilor săi:

Eforturi:

Redactarea, împreună cu reprezentanții instituțiilor relevante, a unui proiect optim pentru modificarea Legii petrolului nr. 238/2004, în sensul modernizării acesteia.

Participarea la toate dezbaterile, precum și inițierea de discuții cu toate părțile interesate relevante, cu privire la necesitatea de a moderniza Legea nr. 238/2004

Un rezultat mic a fost faptul că am reușit să milităm cu succes împotriva PL-x 438/2018, un proiect de lege menit să oblige producătorii să obțină dreptul de a utiliza terenul (chirie/cumpărare sau altele) pentru operațiuni de scurtă durată, cum ar fi achiziția de date geofizice

Eforturi:

Am prezentat în mod repetat punctul nostru de vedere și am discutat despre acesta cu părțile interesate relevante, cum ar fi ANRM și Secretariatul General al Guvernului

Am participat la dezbaterea publică din acest an inițiată de ANRM, care vizează o legislație secundară echilibrată

Eforturi:

Am susținut întotdeauna că prețul de referință al gazelor naturale produse în România trebuie să fie raportat la prețurile realizate în piața locală.

Un mic rezultat a fost alinierea prețului de referință, în timpul aplicabilității plafonului de preț de 68 lei/MWh, cu prețul realizat în România pentru cantitățile destinate consumului casnic.

Eforturi:

Menținerea membrilor noștri informați cu privire la situația și măsurile adoptate, prin raportarea periodică.

Pregătirea și susținerea unui un pachet de măsuri necesare pentru atenuarea consecințelor crizei COVID-19,  menite să vină în sprijinul membrilor noștri.

La ce lucrăm în prezent?

 

Continuăm să ne concentrăm asupra celor de mai jos, la nivel general, ajungând să influențăm pozitiv opinia publică și consolidăm imaginea ROPEPCA ca platformă reprezentativă a industriei. Sunt încă în curs de dezvoltare următoarele:

  • Realizarea, prin intermediul companiilor de cercetare specializate, a unor studii informative privind industria petrolieră (impactul industriei asupra economiei, sistemul de tarifare, mecanismele de funcționare ale pieței gazelor), promovate prin presă și transmise direct către factorii de decizie .
  • Obținerea de clarificări cu privire la diverse acte normative din partea autorităților centrale inițiatoare, în vederea aplicării lor uniforme în toată țara
  • Participarea la grupuri de lucru la nivel ministerial sau interministerial, pe probleme legislative cu impact asupra industriei petroliere
  • Participare la dezbateri publice și ședințe ale comisiilor de specialitate pe probleme legislative de interes pentru industria petrolieră
  • Crearea de parteneriate cu alte asociații sau organizații din domeniu (FPPG, RBSTA, Petroleum Club etc.)
  • Realizarea unui manifest al industriei petroliere, care integrează toate problemele cu care se confruntă titularii de acorduri petroliere, urmând a fi lansată atunci când va veni momentul potrivit;
  • Realizarea unui material video ce subliniază avantajele petrolului și gazului în viața de zi cu zi, care va fi lansat atunci când va veni momentul potrivit;
  • Implicarea prin sponsorizări și donații individuale într-o activitate de CSR pentru plantarea a 1.000 de copaci, acțiune care ar trebui repetată și crescută între membri.

Copyright ROPEPCA 2020. Toate drepturile rezervate.